Prices

RoomWeekdaysWeekendSingle
Double Room200 RON250 RON200 RON
Apartment350 RON400 RON350 RON
The whole villa1.100 RON1.300 RON1.100 RON